En historisk hendelse!


Datoen 12. mars 2020 endret Norge. Da tok politikerne grep mot den truende pandemien. Bortsett fra for noen fagpersoner som hadde varslet om en mulig epidemi, kom koronaviruset svært overraskende på oss og verdens nasjoner. Et lite, men svært hissig og dødelig virus, har endret hverdagen for oss og hele verdens befolkning.

 

Det har vært en underlig tid å være menneske og også en annerledes tid for kirken. Nærhet og å kjenne gleden over å være mange samlet, er ikke lenger et mål, men snarere noe vi må unngå. Stikk i strid med alt vi har lært handler det nå om å holde avstand og ikke være for mange samlet på en gang. Det er den beste måten vi nå kan ta vare på hverandre inntil vi får en vaksine.

Foran oss ligger julen. Lukas innleder juleevangeliet slik: «Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.» Den første jul var en historisk hendelse like reell som covid19 pandemien.

Jesu fødsel har store og varige konsekvenser for hele verden. Ja, så store at vi i vår del av verden regner vår tidsregning fra Jesu fødsel. Verden ble ikke lenger den samme etter at englene sa til hyrdene: «I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Historiske hendelser endrer vår hverdag!

Den første jul kom svært overraskende på datidens ledere og folk. Det var noen profeter i Det gamle testamentet som hadde forutsett at Messias skulle komme. Men at det skulle skje på denne måten, at Gud selv skulle fødes inn i vår verden, var det ingen som hadde forutsatt eller trodd. Likevel skjedde underet!

Julen er svaret på spørsmålet: «Betyr vi noe for Gud?» Sterkere kan ikke Gud vise det enn ved å bli som en av oss og til slutt gir sitt liv for vår skyld. Gud vender ikke ansiktet sitt bort fra oss, men kommer til oss. Han kom for å skape tro på Jesus og for å invitere oss til å følge Han.

Historiske hendelser endrer vår hverdag. Pandemier forbindes med sykdom og død. Jesus kom for å gi oss liv. Det gir håp, også i tunge tider.

Salmedikteren Svein Ellingsen døde i vår 90 år gammel. Han hadde en egen evne til å sette ord på vår tro og vår virkelighet. I julesalmen «Mørket omkring oss er mørket før daggry», skriver han i det siste verset:

Håpet får gripe det kommende daggry!

Englenes lovsang skal sprenge vårt mørke.

Se, her blant mennesker finnes Guds bolig!

Ingen er lenger alene på jorden.

 

Jeg ønsker alle en god adventstid og en velsignet jul!

Stein Reinertsen

Biskop i Agder og Telemark

Tilbake