6-årsbok


 

Førsteklassinger inviteres til utdeling av 6-årsbok på høsten. Der feirer vi skolestart sammen, og dere får en bok av menigheten. 
 Vi samles i forkant for å bli kjent, leke, feire førsteklassingene og bli bedre kjent med kirken sammen. Så deltar 6åringene på gudstjenesten der boka blir delt ut.

Tilbake