Påmelding til gudstjenester


Grunnet begrensninger i antall deltakere på gudstjenestene, er det nå påmelding til hver gudstjeneste. Meld deg på nedenfor. Lenken fornyes hver tirsdag kl 14.


 

Vi er tilbake til normalen!


Alle koronatiltak oppheves fra og med lørdag 25. 9. kl. 16.00

Les mer

 

Vi er tilbake til normalen!


Alle koronatiltak oppheves fra og med lørdag 25. 9. kl. 16.00

Les mer

 

Lek med farger


Velkommen til aktivitetshelg i Trefoldighetskirken 25. og 26. september.

Les mer

 

Lek med farger


Velkommen til aktivitetshelg i Trefoldighetskirken 25. og 26. september.

Les mer

 

Menighetens årsmøte 3.10.21


Treflodighet menighet avholder årsmøte søndag 3. oktober.

Les mer

 

Menighetens årsmøte 3.10.21


Treflodighet menighet avholder årsmøte søndag 3. oktober.

Les mer

 

Kirketjener i Trefoldighetskirken


I staben av kirketjenere i Arendal kirkelige fellesråd er det ledig en 80 % stilling med hovedarbeidssted Trefoldighetskirken. Oppstartsdato 01.12.21

Les mer

 

Kirketjener i Trefoldighetskirken


I staben av kirketjenere i Arendal kirkelige fellesråd er det ledig en 80 % stilling med hovedarbeidssted Trefoldighetskirken. Oppstartsdato 01.12.21

Les mer

 

Følg oss på Facebook


 

STL - uenighetens fellesskap?

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en dialog- og interesseorganisasjon som arbeider for å fremme gjensidig forståelse ...

Les mer

 

Julefeiring i en spesiell tid

Vi stilte Jeanne Mette Goderstad (52 år)  noen spørsmål for å høre hvordan julefeiringen blir for hennes familie i år. Hun jobber til van...

Les mer

 

En historisk hendelse!

Datoen 12. mars 2020 endret Norge. Da tok politikerne grep mot den truende pandemien. Bortsett fra for noen fagpersoner som hadde varslet o...

Les mer

 

Om timeglass og andre symboler

Christian Pedersen tok oss med på en oppdagelsestur på Arendal kirkegård. Vi skulle se på symbolene på gravsteiner. Vi lurte nemlig på om ...

Les mer

Gudstjenester i Trefoldighetskirken


Aktiviteter i Trefoldighet menighet