Givertjeneste i Trefoldighet menighet


Vi er et stort spleiselag.

For Trefoldighet menighet er gaver gitt av våre medlemmer og besøkende viktig for å få gjennoført arbeidet vårt. Det er ulike måter å gi på ut fra om du ønsker å gi fast eller en enkeltgave. Ta kontakt med menighetssekretær Nina Nysæter, e-post: nina.nysaeter@agderkirken.no, tlf. 37 01 35 89, om du har spørsmål du ikke får svar på her.

Bli fast giver.

Dersom du kjenner at Trefoldighet er din menighet, og du ønsker å gi på fast basis, f.eks. månedlig, er du hjertelig velkommen til det! Faste giverne er en viktig del av økonomien vår. Den sikrer oss forutsigbarhet i planleggingen av aktivitetene våre fremover fordi vi vet omtrent hvor mye vi kan forvente å ha i inntekter. Ingen sum er for liten, for hvis mange bidrar blir det mye til sammen.

Som fast giver har du rett på skattefradrag for inntil 25 000 kr pr år (2022) for gaver gitt til frivillige organisasjoner, så lenge du til sammen har gitt over kr. 500 i løpet av året (kr. 42 per måned).