Menighetsbladet for Trefoldighet


 

 

Nr. 2 2024

Les mer

 

Nr. 4 2023

Les mer

 

Nr. 3 2023

Les mer

 

Nr. 2 2023

Les mer

 

Nr. 1 2023

Les mer

 

Nr. 4 2022

Les mer

 

Nr. 3 2022

Les mer

 

Nr. 2 2022

Les mer

 

Nr. 1 2022

Les mer

 

Nr. 4 2021

Les mer

 

Nr. 3 2021

Les mer

 

Nr. 2 2021

Les mer

 

Nr. 1 2021

Les mer

 

Nr. 4 2020

Les mer

 

Nr. 3 2020

Les mer

 

Nr. 2 2020

Les mer

 

Nr. 1 2020

Les mer

 

Nr. 4 2019

Les mer

 

Nr. 3 2019

Les mer

 

Nr. 2 2019

Les mer

 

Nr. 1 2019

Les mer

 

Nr. 4 2018

Les mer

 

Nr. 3 2018

Les mer

 

Nr. 2 2018

Les mer

 

Nr. 1 2018

Les mer

 

Nr. 4 2017

Les mer

 

Nr. 3 2017

Les mer

 

Nr. 2 2017

Les mer

 

Nr. 1 2017

Les mer

Nytt fra kirken i sentrum


Menighetsbladet vårt, Nytt fra kirken i sentrum, kommer med 4 nummer i året.  Det har et opplag på 3000 og deles ut til alle postkasser som geografisk ligger i Trefoldighet sokn.

Bladet har et overordnet tema for hvert nummer, og vi prøver å belyse dette fra forskjellige vinkler.

Redaksjonen består av menighetsrådsleder Karin Thorsen, sokneprest Eckhard Graune og frivillig Solveig Helljesen. Ansvarlig for layout er Harald Tallaksen.