Trefoldighet menighet


Trefoldighetskirken ligger midt i Arendal sentrum, og med sine 87 meter er tårnet godt synlig fra hele byen. Vi ønsker å være en åpen og inkluderende kirke for alle slags mennesker i Arendal.

Velkommen til gudstjeneste eller andre arrangementer i kirken. Velkommen til å bli med i felleskapet i vår menighet. Det er plass til mange, og vi har bruk for flere til innsats i vårt frivillige arbeid.

Menighetens kontorer finner du i Kirkebasaren, under kirken.

Menigheten dekker sentrum av Arendal fra Strømsbu til og med Barbu Brygge og Myraområdet med Sam Eyde videregående skole inn til grensen mot Froland. 

Arendal kirkegård ligger også innenfor menighetens grenser.

Medlemstallet er 3 500 personer.