Katedralkonfirmant i Trefoldighet


Den gode samtalen, aktiviteter og undervisning, lek og moro, alvor og fest, fellesskap og turer, lystenning og Bibelen hører med til konfirmantåret i Trefoldighet. Du vil få oppleve å gjøre ting du kanskje aldri har gjort før.

Samtidig vil konfirmantåret åpne opp for nye og spennende tanker. Du utfordres til å tenke gjennom hvem du selv er og vil være, hvordan du kan få et meningsfylt liv. Sammen vil vi finne ut av hva et liv i «tro, håp og kjærlighet» kan være. Enten du er kristen eller bare nysgjerrig på hva kristen tro handler om, kan du komme som du er og delta i opplegget med det du har av tanker, erfaringer og spørsmål. 

TURER

Vi starter konfirmantåret med en overnattingstur til Merdø. Den største happening blir konfirmantleiren til Hamburg i Tyskland.

JEG ER IKKE DØPT – KAN JEG KONFIRMERES?

Alle kan delta i konfirmantopplegget. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten (konfirmasjonsgudstjenesten). Hvis du ikke er døpt, kan du være med i konfirmanttiden, bli kjent med troen og velge om du vil døpes. Hvert år døper vi noen konfirmanter underveis i konfirmanttiden.

KONFIRMASJON FOR ALLE

Du er unik. Kanskje har du en fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemning. Vi vil gjerne legge til rette for at du kan delta uansett. Ved påmeldingen kan du notere ned hva vi skal være obs på. Ta gjerne kontakt med oss som er ansvarlige for konfirmantundervisningen.

PRIS FOR KONFIRMANTÅRET

Konfirmanttiden innebærer utgifter til turer, mat og diverse materiell. Vi har derfor en konfirmantavgift på ca. kr 2500,- Summen deles opp i to fakturer. Økonomi skal ikke være en hindring. Vi har støtteordninger for å få dekket deler eller hele beløpet. Det blir en ekstra dugnadsinnsats for å få finansiert utenlandsturen vår.

HVA ER KONFIRMASJON?

Les hva kirken sier om Konfirmasjon.
Se også www.konfirmant.no.
Begge steder finner dere nyttig informasjon for både ungdom og foreldre.

PÅMELDING

Klikk her for å komme til påmelding