Alle kan gjøre noe, ingen kan gjøre alt


Har du lyst til å gjøre en oppgave, men vet ikke hva? Vi har mange aktiviteter i menigheten og vi har bruk for mennesker som kan stå for gjennomføringen av disse. Også du kan helt sikkert være frivillig medarbeider i Trefoldighet menighet. Det finnes ikke begrensninger for hvem som kan være det. Vi trenger forskjellige mennesker til mange ulike oppgaver. Her har vi listet opp mange forslag: