Bli med i barnekor!


Kjenner du noen barn som vil synge i vår flotte kirke? Vi har Aspirantkor og Barne og Ungdomskantori i Trefoldighetskirken som øver hver torsdag. Bli med!

 

Trefoldighet Aspirantkor øver torsdager kl. 16.45 - 17.3

Trefoldighet Barne og Ungdomskantori øver torsdager kl. 17.30 - 18.30

Plakat som PDF

Tilbake