Dåp i kirken


Når du ønsker å gjøre en avtale om dåp:

 

Finn aktuelt dåpstidspunkt og registrer ønske om dåp her.

Den norske kirkes informasjon om dåp

Ved dåpen leses Jesu ord og befaling om den hellige dåp fra kapittel 28 i Matteusevangeliet:
Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. (Matt 28, 18-20)

I dåpen blir vi en del av det kristne trossfellesskapet og medlem av kirken. I dåpen får vi del i Jesu død og oppstandelse. Jesu seier over døden gir oss håp og tilgivelse Vi får Den hellige ånd når vi blir døpt. At vi døper små barn, framhever at det er Gud som gjør noe med oss i dåpen. Det er Gud som tar i mot oss, før vi har gjort noe for ham. På samme måte som nattverden har Gud gitt oss dåpen som en konkret handling, som gjør det enkelt for oss å ta i mot det han vil gi.

Melding til dåp

  1. Ta kontakt med kirkekontoret (37 01 35 80) eller det lokale menighetskontoret for å avtale tid og sted. Her registreres barnets navn, valg av faddere, aktuelle adresser, telefonr. o.l. 
    Hvis dere selv ønsker å finne en aktuell dåpsdato, så kan dåpsønske registreres elektronisk her.
  2. Før dåpsdagen har dere en dåpssamtale med presten. Avtal tid og sted for denne samtalen.
  3. I samtalen snakker presten om dåpen og orienterer om det som skjer i kirken den aktuelle dåpssøndagen.
  4. NB! Er dere bosatt andre steder enn i Arendal,  ta også kontakt med menighetskontoret der dere bor.

Informasjon om dåpsopplæring

Den norske kirke har selv ansvar for opplæringstiltak og i samtlige menigheter finnes det en godkjent trosopplæringsplan.  Det skal finnes tiltak for alle aldersgrupper fra 0 - 18 år, med fokus på både løpende tiltak (klubb,kor mv) og enkelttiltak som f.eks. LysVåken der alle i en gitt aldersgruppe inviteres til overnatting i kirken.  Det er både ansatte og frivillige som kan ha ansvar for slike tiltak.  Sjekk den enkelte menighets hjemmeside eller ta kontakt via mail eller telefon.

I tillegg finnes det en rekke lag og foreninger som driver tiltak i kristen regi.

Tilbake