Å synge er en naturlig del av det å være menneske


Jeg er så glad for at jeg jobber i kirken. Her er det stor plass for sang. Det er ikke så mange andre steder vi møter sang i dag, sier Tim Harry Blomberg. Han leder Trefoldighet barnekantori.

 

 

Sangen står i hovedsete, fortsetter Tim, men det er viktig for meg at vi skal gi barna et trygt sted hvor det er godt å være, med trygge voksne. Derfor er det veldig fint å være her i kirken, i dette vakre, gode rommet.

Hvordan legger du opp korøvelsene?
- På musikkhøyskolen lærte vi ingen ting om barnekorpedagogikk. Men jeg har vært så heldig å få være repetitør på korsommerskoler og Musica Sacra, forteller Tim. Og så har jeg lest en del på egne hånd og funnet tips på nettet. På den måten har jeg funnet min arbeidsmåte. Jeg liker godt at ungene får leke og bevege seg mens vi øver. Det er veldig inspirerende å holde på med barnekantoriet. Selv om jeg er sliten en dag når jeg kommer på øvelse, får jeg masse energi av å få jobbe med barn. Og så er det flott å ha med Kaia til å drive koret. Hun har stor omsorg for både små og store.

- På hver øvelse får barna synger litt hver for seg. På den måten blir de trygge på at det er helt ok å synge alene også. Da jeg spurte om noen ville synge solo på sist øvelse ville nesten alle det. Det er flott. Det å synge blir en naturlig del av det å være menneske.

Ida begynte i koret i vinter, Helle og Kristina har vært med i nesten tre år. Jeg har fått lov til å stille dem noen spørsmål etter en øvelse i koret.


Hva er det beste med å synge i barnekor?
Svarene kommer med en gang, uten betenkningstid.
- Det er moro å være mange og gjøre noe sammen, sier Kristina. Det er veldig fint å lære om hvordan man kan utnytte stemmen godt, svarer Ida. Det er veldig gøy å synge sammen med andre, sier Helle.

Hva er det vanskeligste med å synge i kor?
- Jeg synes det vanskeligste er å nå de høyeste tonene, sier Ida. I dag har de øvd på en sang som gikk ganske høyt. Når vi lærer en ny sang kan det være vanskelig å huske melodien, sier Helle. Tim repeterer sangene mange ganger, på forskjellige måter. Det blir som en lek, noen ganger klapper de takten mens de øver, andre ganger leker de at de holder jorden i hendene mens de synger. Teksten er vanskeligst å huske, sier Kristina. Jeg glemmer teksten hele tiden. Også her bruker Tim mange forskjellige øvelser for å få teksten på plass.

Vil dere anbefale andre å bli med i kor?
Ja! svarer de kontant. Det er veldig moro. Alle barn fra 3. klasse og oppover kan bli med.

Tilbake