Da jeg var med på en digital kirkegudstjeneste


Jeg føler at når Herren kaller på meg, på en eller annen måte, så er jeg nødt til å si ja. Ikke fordi jeg «er nødt», men rett og slett fordi det føles som en ære å bli spurt og noe jeg dermed har veldig lyst til.

Slik føltes det for meg da Sokneprest i Trefoldighetskirken i Arendal, Eckhard Graune, forleden dag spurte meg om jeg kunne tenke meg å lese en bibeltekst til den kommende digitale søndagsgudstjenesten. Følgelig sa jeg ja.

 

Bak kulissene

Det er jo også ganske spennende for meg, som er så medievant, og bli med «bak kulissene» på en kirkegudstjeneste. Dette er jo et helt nytt fenomen, som bare korona har ført med seg. Aldri tidligere har vi hatt så mye digitalt kirkelig stoff tilgjengelig online, enten i form av blogginnlegg med prekentekster eller videoklipp av hele prekener og hele gudstjenester. Det hele gjøres av - la oss kalle de «ufaglærte mediefolk» - både prester, kirketjenere og vi frivillige gjør det etter beste evne og «prøv og feile»-metoden. Få av de som gjør det er proffe, men de kaster seg ut i det med stort iver. Svært inspirerende å være tilskuer til, synes jeg. Dette er jo det jeg har ønsket meg for kirka lenge: å spre ut ordet.

 

Jesus - min hyrde

Teksten jeg skulle lese handler om at Jesus er vår hyrde. Bare den tematikken i seg selv synes jeg er utrolig flott og noe jeg selv kan etterstrebe å være. Jeg tar med meg den visdommen inn i lederskolen jeg for tiden går på - ja den skolen der jeg - som prestene og ansatte i kirkelige samfunn, nå lærer via «prøve og feile»-metoden. Jeg har aldri lært å være leder, likevel er jeg daglig leder i min bedrift Text Me. Men hvis jeg kan tenke litt slik som Gud/Jesus, nemlig at jeg skal være gjeter for mine sauer på en slik måte at jeg gjør godt for dem - da er jeg litt på rett vei. Derfor er jeg på stadig leting etter «mine sauer» - de som ønsker å bli gjetet av meg. For jeg vet at de også vil kunne lære meg så ufattelig mye tilbake.

 

 

Selve prekenteksten Esekiel 34, 11-16

Her har jeg gjengitt hele bibelteksten som jeg leste i sin helhet. Videoen fra den digitale gudstjenesten kan også sees via Trefoldighet menighet sin YouTube-kanal her: https://youtu.be/iN78-MM1RDQ

La oss høre ord fra profeten Esekiel. Profeten virket i begynnelsen av det sjette århundre i det babylonske eksil. Han profeterte om at Gud vil fjerne dårlige styringsmenn og selv lede sitt folk, som en hyrde. Vi hører fra Esekielbokens 34. Kapittel:

Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og skytunge dagen. Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land. Så skal jeg gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet. På gode beitemarker skal jeg gjete dem, de skal ha engene sine på Israels høye fjell. Der skal de hvile i frodige enger. De skal gå på saftige beiter på fjellene i Israel. Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis. (Esek 34,11–16)

Slik lyder Herrens ord.

 

Forbønn

Eckhard:

Jesus Kristus, vi tilber deg som vår hyrde. Du tar vare på flokken din. Hjelp oss å følge deg som vår hyrde. La oss ha tillit til deg og høre på de ord du vil si oss.

 

Linn:

Jesus Kristus, vår hyrde, du kan løfte oss opp fra den mørke dal av motløshet til det skinnende berg av håp, fra nattens dype fortvilelse til gleden ved daggry. Vi ber deg, gjør din kjærlighet så virkelig for dem som sliter i disse dager at de føler dine armer rundt seg, dine armer som oppholder dem og styrker dem.

 

Eckhard:

Jesus Kristus, vår hyrde, du er verdens lys. La oss være lys for hverandre og tenne lys i mørket. Vi ber om at du må se til den verden som lider og forbarme deg over den.

 

Linn:

Jesus Kristus, vår hyrde, bistå de mennesker som må ta viktige avgjørelser i denne tiden. Gi visdom og innsikt. Gi kraft og styrke til de som står på for å bekjempe pandemien og la oss være flinke til å begrense smitten.

 

Mer himmel på jorda - med 2 meter avstand

Selvsagt gjøres alle forhåndsregler ift korona-smitte under opptak. Alle satt langt unna hverandre, og utstyr var spritet på forhånd. Så var det å først trykke «rec» og filme, mens kantor Tim Harry Blomberg satt klar og spilte på orgelet. Noen ganger stod han selv for filmingen og var den reneste proffe regissør - som til og med kom med ønsker til sokneprest Graune selv «Kan jeg få et ønske? Si det litt langsommere, så kommer teksten bedre frem». Og Graune hadde intet annet valg, han måtte adlyde og prøve på nytt. Ja her var det en amatørregissør, som virkelig hadde den rollen i både blodet og ånden! 

Selv satt jeg bare og tenkte på at aldri har vel slagordet til Den Norske Kirke «Mer himmel på jorda» vært mer treffende.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linn Kjøllmoen (36 år) er frivillig i barne og ungdomsarbeidet i Trefoldighet menighet (Den norske kirke) i Arendal. Hun skriver her et gjesteblogginnlegg fra sin erfaring som en del av menighetsarbeidet.

Tilbake