Aktiviteter for barn


Barn og deres familier har en sentral plass i Trefoldighet menighet. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamilier har i hverdagen og fylle tiden med meningsfulle treffpunkt og opplevelser.

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. Under ser dere våre aktuelle tilbud til barn og familier.

KIA - Kristent Interkulturelt Arbeid


KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid – ble opprettet i 1974 og er i dag den største diakonale, frivillige, ideelle organisasjonen på integreringsfeltet i Norge.
KIA Arendal er et lokallag som ble startet i 2007 – og har base i Kirkekjelleren under Trefoldighetskirken. Laget ledes av en ressursgruppe på 8 personer, en blanding av etnisk norske og folk med innvandrerbakgrunn.

KIA Arendal driver ikke forkynnende virksomhet, men er kirkens utstrakte hånd til våre nye landsmenn. Vi bygger arbeidet på likeverd, omsorg, respekt og vennskap.


    
    

KIA Arendal har disse aktivitetstilbudene:
                * Norsktreningskafé/KIA-kveld hver mandag kveld
                * Strikke- og skravlekafé
                * Svømmekurs, en gruppe for damer og en gruppe mix
                * Aqua-helse, varmtvannsbasseng for damer med helseutfordringer
                * Gatefotball
                * Turer i skog og mark, alle årstider.

 

Kontaktperson


Arnhild Reinum
Tlf.: 905 28 340

3.Mos. 19,33
Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham.
Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv. For dere har selv vært innflyttere i Egypt. Jeg er Herren deres Gud.

 

KIA Arendal på

Aktiviteter for ungdom


Aktiviteter for voksne