Aktiviteter for barn


Barn og deres familier har en sentral plass i Trefoldighet menighet. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamilier har i hverdagen og fylle tiden med meningsfulle treffpunkt og opplevelser.

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. Under ser dere våre aktuelle tilbud til barn og familier.

   KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid – jobber for asylsøkere, innvandrere og flyktninger. KIA er ingen  
   menighet, men kirkens utstrakte hånd ut mot våre nye landsmenn. KIA jobber for likeverd, respekt og
   omsorg – uansett bakgrunn eller religion. 
KIA Arendal møtes til norsktreningskafé i kirkekjelleren hver
   mandag fra kl. 18.00 – 19.30. Det er en uformell samling med mat, prat, sang og noen ganger tema.


    
    

 

KIA Arendal tilbyr også:

    Aqua-club
    Svømmekurs torsdager kl. 18.00 – 19.30 i bassenget på Moltemyr skole Kontaktperson: Anne-Marit Storaker, tlf.: 915 89 365

    Aqua-helse – annenhver tirsdag kl. 16.00 – 17.00 i varmtvannsbasseng på Bjorbekktunet. Dette er et tilbud for damer med fysiske eller psykiske
    utfordringer. Kontaktperson: Arnhild Reinum, tlf.: 905 28 340

    Strikkekafé
    Annenhver torsdag kl. 14.00 – 16.00 i Kafé Katedral. Kontaktperson: Arnhild Reinum, tlf.: 905 28 340

    Ut på tur
    Med ujevne mellomrom inviteres det til tur i det fri – vanligvis på søndager, alle årstider. Det kan være skitur, fisketur, skogtur mm.
    Kontaktperson: Anne-Marit Storaker, tlf.: 915 89 365

Aktiviteter for voksne