Den ultimate guttedrømmen

Kommer du til Arendal via Parkveien kan du ikke unngå å se at her er det et Mekka for motorsyklister! Først to mc-forhandlere, og så nede i...

Les mer

 

Og så slapp lyset inn

De siste restene etter stillaset har blitt ryddet bort. Mørket som har hvilt over kirken i to år har måtte vike. De høye vinduene over gal...

Les mer

 

STL - uenighetens fellesskap?

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en dialog- og interesseorganisasjon som arbeider for å fremme gjensidig forståelse ...

Les mer

 

Julefeiring i en spesiell tid

Vi stilte Jeanne Mette Goderstad (52 år)  noen spørsmål for å høre hvordan julefeiringen blir for hennes familie i år. Hun jobber til van...

Les mer

 

En historisk hendelse!

Datoen 12. mars 2020 endret Norge. Da tok politikerne grep mot den truende pandemien. Bortsett fra for noen fagpersoner som hadde varslet o...

Les mer

 

Om timeglass og andre symboler

Christian Pedersen tok oss med på en oppdagelsestur på Arendal kirkegård. Vi skulle se på symbolene på gravsteiner. Vi lurte nemlig på om ...

Les mer

 

Å synge er en naturlig del av det å være menneske

Jeg er så glad for at jeg jobber i kirken. Her er det stor plass for sang. Det er ikke så mange andre steder vi møter sang i dag, sier Tim...

Les mer

 

Gruvevandring, kunst, historie og Fantomet...

Trefoldighet menighetsblad har en liten avsløring å by på for den som vil gjøre seg kjent i Arendal.

Les mer